Regulamin

 

Regulamin strony internetowej

Ta strona jest własnością i jest kontrolowana przez Van Care Polska ,Informacje i dane zawarte w tej Witrynie mogą podlegać zmianom bez powiadomienia, a Van Care Polska może w każdej chwili dokonać przeglądu niniejszych Warunków, aktualizując niniejsze zawiadomienie.

Uzyskując dostęp do i / lub przeglądając Witrynę, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

i) Wszelkie prawa własności intelektualnej do witryny i są własnością firmy Van Care Polska, a użytkownik zgadza się nie kopiować, powielać, przesyłać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych dowolnej części witryny w celach komercyjnych, ani nie pomagać stronom trzecim w rozpowszechnianiu. lub komercyjnie wykorzystywać całą lub dowolną część Strony. Podczas normalnego przeglądania strony internetowej Van Care Polska zgadza się na druk lub pobranie na samodzielne wyciągi z komputera osobistego do użytku osobistego pod warunkiem, że Van Care Polska jest uznanym źródłem, w tym odnośnikiem https://www.vancare.pl i że Van Care Polska może w każdej chwili odwołać to uprawnienie.

ii) Witryna jest udostępniana na zasadzie “jak jest” i “jak jest dostępna”, a Van Care Polska nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do niej. Obejmuje to, bez ograniczeń, wszelkie domniemane gwarancje lub oświadczenia o zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dostępności, kompletności lub dokładności.

iii) Van Care Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny lub jakiekolwiek informacje z niej pochodzące lub uzyskane (nawet jeśli Van Care Polska został powiadomiony o możliwości takiej utraty lub uszkodzenie). Obejmuje to, bez ograniczeń, wszelkie straty za utratę zysków, utratę informacji lub jakiekolwiek inne straty pieniężne.

iv) Van Care Polska nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość zewnętrznych stron lub zasobów, do których ma hiperlinki i może nie popierać lub zatwierdzać jakichkolwiek materiałów w witrynach połączonych z tą witryną lub do niej. W szczególności należy pamiętać, że strony główne witryn stowarzyszonych z Van Care Polska są indywidualnie odpowiedzialne za ich treść i wyrażanie opinii. Van Care Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści lub opinie wyrażone w jakiejkolwiek zewnętrznej witrynie i może nie popierać lub zatwierdzać wszystkich lub jakichkolwiek materiałów na stronie.

Prywatność

Strona internetowa i powiązane systemy zostały poddane przeglądowi pod kątem GDPR i bardzo poważnie traktujemy te przepisy. Nieustannie poszukujemy sposobów poprawy wszystkich aspektów naszych usług i jeśli uważasz, że wszystko, co jest reprezentowane na tej stronie, narusza GDPR, natychmiast skontaktuj się z nami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat GDPR i twoich praw, odwiedź stronę internetową Komisarza ds. Informacji – https://ico.org.uk/.

Zgoda

Wszystkie procesy przypisane do tej strony internetowej, w której dane są wprowadzane, przechowywane lub wykorzystywane, powinny być konkretne i wymagać działań afirmatywnych, aby kontynuować. Zwykle ogranicza się to do wiadomości z formularzy zapytania lub działań związanych z składaniem zamówień lub ofert. Kontynuując te działania, dajesz nam zgodę na cel tego procesu.

Jeśli uważasz, że nie udzielono zgody na działanie wykorzystujące Twoje dane osobowe, natychmiast skontaktuj się z nami, podając swoje wątpliwości.

Nasze systemy rejestrują datę i godzinę uzyskania zgody, np. złożenie formularza internetowego.