Bezpieczne metody transportu butli z gazem: Zapewnij ochronę podczas podróży

Transport butli z gazem jest ważnym zagadnieniem, które wymaga zachowania odpowiednich procedur i środków ostrożności. Niezależnie od tego, czy przewozisz butle gazowe dla domowego użytku, na potrzeby gastronomii czy w celach przemysłowych, ważne jest, aby przestrzegać określonych zasad i zabezpieczeń. W tym artykule omówimy kilka bezpiecznych metod transportu butli z gazem, aby zapewnić ochronę podczas podróży.

Przewóz butli z gazem wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Ważne jest, aby być świadomym tych zagrożeń i podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas transportu. Regularne przeglądy butli, ich właściwe zabezpieczenie, przechowywanie w odpowiednich warunkach oraz przestrzeganie przepisów i norm bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego transportu butli z gazem. Pamiętaj o odpowiedzialnym podejściu i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz innych podczas przewozu butli z gazem.

Przewożenie butli pojazdami z zabudową otwartą jest najpopularniejszym rozwiązaniem, w szczególności przy przewozie dużej ilości butli. W przypadku takich aut należy pamiętać o odpowiednim przymocowaniu butli, zabezpieczając przed niekontrolowanym przemieszczaniem się, oraz nieprzekraczaniu DMC pojazdu. Co w sytuacji gdy musimy przewieźć butlę w pojeździe dostawczym z zabudową zamkniętą?

Kabinę kierowcy należy regularnie przewietrzać (za pomocą nawiewów i okien) pomimo faktu, iż skrzynia ładunkowa jest oddzielona ścianą grodziową. W celu zapewnienia lepszego przewiewu przestrzeni ładunkowej można zamontować różnego rodzaju kratki wentylacyjne. Przed wyciągnięciem butli na zewnątrz auta, należy pamiętać, że w skrzyni mogła powstać niebezpieczna atmosfera gazowa, dlatego należy ostrożnie otwierać drzwi przestrzeni ładunkowej i odczekać kilka minut przed wejściem do przedziału ładunkowego.

Zagrożenia w przewożeniu butli z gazem

Głównym czynnikiem niebezpiecznym przy przewozie butli jest ryzyko wycieku gazu, którego następstwem może być wybuch, pożar lub zatrucie. Przed przewożeniem butli zawsze sprawdź, czy butla jest oznakowana, a etykieta czytelna. Kierowca powinien zapoznać się z kartą charakterystyki przewożonego gazu oraz instrukcją przewożenia i magazynowania. Pojazd powinien być wyposażony w odpowiednią gaśnicę samochodową, a w przestrzeni ładunkowej nie powinny znajdować się inne towary niebezpieczne (jak kwasy, farby, rozpuszczalniki, itp.) .

Przewóz butli gazowych

Możesz przewozić ograniczoną liczbę butli gazowych. Większa ilość będzie wymagała uprawnień ADR oraz auta dopuszczonego do przewozu takich substancji. Jeżeli łączna ilość gazu przewożonego pojazdem przekracza równowartość 1000 punktów ADR, przewóz podlega w pełni przepisom umowy w sprawie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Punkty te określa się na podstawie, kategorii transportowych i określają one maksymalną ilość całkowitą na jednostkę transportową (podaną jako masę brutto w kilogramach lub za pomocą objętości). 

W celu ustalenia, czy przewożony gaz wymaga uprawnień i oznaczeń ADR można, sprawdzić to za pomocą strony: https://adr-tool.com/

Postępowanie gdy wystąpi zagrożenie

Wyciek gazu:
Jeżeli poczujesz lub usłyszysz wyciekający gaz, w miarę możliwości zatrzymaj pojazd jak najdalej od osób postronnych, wyłącz silnik i otwórz drzwi i przewietrz kabinę. Jeżeli gaz przewożony jest łatwopalny, wyłącz wszelkie źródła zapłonu, oddaj się na bezpieczną odległość i poinformuj służby ratunkowe o rodzaju przewożonej substancji. 

Pożar:
Natychmiast zatrzymaj pojazd i opuść go. Jeżeli sytuacja nie zagraża Twojemu bezpieczeństwu, przystąp do gaszenia pożaru. Wezwij straż pożarną. 

Wypadek:
W przypadku kolizji wezwij służby ratunkowe, poinformuj ich o rodzaju przewożonej substancji. 

Kilka rozwiązań, które pozwolą Ci bezpiecznie przewieźć butlę w samochodzie dostawczym z zamkniętą zabudową:

FBH

Moduł przeznaczony do przewozu małych butli (np z czynnikiem chłodzącym) oraz kanistrów dzięki zastosowaniu tylnej listwy, butle można w bezpieczny sposób przypiąć pasem transportowym, blokując jej możliwość przesuwania.

GBH10

Uchwyt, dzięki któremu w bezpieczny sposób przewieziesz wszelkiego rodzaju butle spawalnicze (do 150mm średnicy). Uchwyt może być przymocowany do ściany modułu, ściany pojazdu, lub ściany grodziowej (o ile jest ona bez wybrzuszenia)

GBHV

Dzięki temu uchwytowi zabezpieczysz butle (max.150mm średnicy). Podobnie jak GBH10 uchwyt ten możesz przymocować w wielu miejscach skrzyni Twojego pojazdu. Do przymocowania butli w tym uchwycie użyj wąskiego pasa transportowego.

stojak na butle z gazem

GHT

Specjalny typ półki do przewozu standardowych butli 11kg. Półka posiada elementy z tworzywa, które w połączeniu z pasem zapewnią pewny montaż i nieprzesuwanie się butli.