POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Możemy zbierać następujące informacje:

  • nazwa
  • dane kontaktowe, w tym adres e-mail
  • informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • inne informacje istotne z punktu widzenia ankiet i/lub ofert klientów

CO ROBIMY Z GROMADZONYMI INFORMACJAMI?

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą obsługę, w szczególności z następujących powodów:

  • Prowadzenie wewnętrznej ewidencji.
  • Możemy wykorzystać te informacje w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
  • Możemy okresowo wysyłać promocyjne wiadomości e-mail dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące, korzystając z podanego adresu e-mail.
  • Od czasu do czasu możemy również wykorzystać informacje o użytkowniku do skontaktowania się z nim w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon, faks lub pocztę. Możemy wykorzystać te informacje w celu dostosowania strony internetowej do Państwa zainteresowań.

BEZPIECZEŃSTWO

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że Twoje informacje są bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy online.

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE

Plik cookie jest małym plikiem, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody, plik jest dodawany, a plik cookie pomaga analizować ruch w sieci lub informuje użytkownika, kiedy odwiedza daną witrynę. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na Ciebie jako osobę fizyczną. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działania do Twoich potrzeb, upodobań i niechęci poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.

Używamy plików cookie rejestru ruchu w celu określenia, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane dotyczące ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą stronę internetową, aby dostosować ją do potrzeb klienta. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie są one usuwane z systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić Państwu lepszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla Państwa użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do komputera użytkownika ani żadnych informacji na jego temat, innych niż dane, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Może to uniemożliwić pełne wykorzystanie strony internetowej.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych będących przedmiotem zainteresowania. Jednakże, po wykorzystaniu tych linków do opuszczenia naszej strony internetowej, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną stroną internetową. W związku z tym nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania takich stron, a takie strony nie są regulowane przez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności mającą zastosowanie do danej strony internetowej.

KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może ograniczyć zbieranie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

  • za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj pola, które możesz kliknąć, aby wskazać, że nie chcesz, aby informacje te były wykorzystywane przez kogokolwiek do celów marketingu bezpośredniego.
  • jeśli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie, pisząc do nas lub wysyłając e-mail na adres info@van-care.pl

Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie dzierżawimy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że mamy Państwa zgodę lub jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji promocyjnych o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeśli powiedzą nam Państwo, że sobie tego życzą.

Użytkownik może poprosić o podanie danych osobowych, które przechowujemy na jego temat zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku. Niewielka opłata może być wymagana. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię przechowywanych na Państwa temat informacji, prosimy o kontakt na adres info@van-care.pl.

Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez nas informacje na Państwa temat są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o jak najszybsze wysłanie do nas wiadomości e-mail na powyższy adres. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się niepoprawne.