Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Van Care Polska, ul. Starogostyńska 10, 63-800 Gostyń, Polska, NIP 6961878652, REGON 36083074
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / Osobą upoważnioną przez Administratora jest: Weronika Andrzejczak – tel. 508 912 659
3. Zakres przetwarzanych danych: Imiona i nazwiska oraz adresy mailowe, zarejestrowane podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w programach, projektach i innych uroczystościach zorganizowanych przez Firmę, udostępnione na stronie internetowej Firmy, profilach internetowych zarządzanych przez Firmę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Informacja handlowo / marketingowa oraz promocja Firmy. Otrzymywanie newslettera drogą mailową. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Pana/Panią danych swoich osobowych jest warunkiem umownym.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

W ramach naszej strategii marketingu cyfrowego, w tym w zakresie wydajności wyszukiwarek, nasza strona korzysta z Google Analytics. Może to wykorzystywać informacje o adresie IP, jednak nie jest ono przechowywane w połączeniu z danymi osobowymi.

Prawa jednostki

Naszym celem jest przechowywanie uzasadnionych, istotnych i dokładnych informacji o naszych gościach / klientach. Masz prawo zażądać następujących informacji:

Uzyskaj dane osobowe, które przechowujemy Zmień dane osobowe, jeśli są niedokładne

Usunięcie danych (tam, gdzie nie narusza to naszych zobowiązań umownych, np. Dostarczenie towarów w ramach sprzedaży lub innych nadrzędnych przepisów, np. Przechowywanie danych do celów księgowych).

Usunięcie z określonego procesu (gdy nie narusza on naszych zobowiązań umownych, np. Dostawa towarów w ramach sprzedaży lub innych nadrzędnych przepisów, np. Przechowywanie danych do celów księgowych).

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z Twoich praw w dowolnym z powyższych obszarów. Przestrzegamy rygorystycznego limitu 30 dni na rozpatrzenie tych żądań. W wyjątkowych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu i będziemy postępować zgodnie z wytycznymi ICO i komunikować się z Tobą w odpowiedni sposób.

Bezpieczeństwo

Ta strona internetowa ma bezpieczny certyfikat (SSL) z wykorzystaniem szyfrowania 2048-bitowego, co oznacza, że ​​dane wprowadzane i wyświetlane na stronie internetowej i urządzeniu są zabezpieczone.

Brak danych o metodzie płatności, np. numery kart są przechowywane przez stronę internetową – wszystkie takie transakcje są przeprowadzane przez oddzielnego dostawcę płatności wraz z wszelkimi istotnymi danymi bezpieczeństwa i danymi o Rodo.

Czułe dane osobowe, takie jak hasła, są przechowywane w zaszyfrowanych (algorytmy hashowania) polach bazy danych.